0
دکتر پاشایی: لیگ برتر ایران حداقل یک قهرمانی به تراکتور بدهکار است

دکتر رضا پاشایی در جمع تعدادی از هواداران تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز با اشاره به این که فوتبال ایران مدیون آذربایجان و تبریز است، اظهار داشت: این خطه از کشورمان در طول اوار مختلف بازیکنان بزرگ و ارزشمندی تحویل فوتبال ملی کرده است که هر یک آبروی این کشور محسوب می شوند.
وی با بیان این که خصوصی سازی باید در فوتبال کشور اجرایی شود افزود: تیم های حکومتی و وابسته به وزارتخانه های دولت که از بیت المال ارتزاق می کنند نیز باید واگذار شوند. تیم های پایتخت می توانند از شیوه واگذاری تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز الگو برداری کنند.
پاشایی با اشاره به این که حق فوتبال تبریز و آذربایجان در لیگ برتر به معنای واقعی کلمه محقق نشده است گفت: اعتقاد جدی دارم لیگ برتر ایران حداقل یک قهرمانی به تراکتور بدهکار است. اگر ناداوری ها و لابی گری های برخی مفسدان فوتبالی در گذشته نبود، قطعا امروز هواداران تیم فوتبال تراکتور به حق خود رسیده بودند.
دکتر رضا پاشایی با تأکید بر این که بخشی از فساد موجود در ورزش کشور مربوط به فوتبال و باشگاه های لیگ است گفت: متأسفانه برخی معادلات موجود در فوتبال را دلال هایی رقم می زنند که وابسته به قدرت های غیر فوتبالی هستند.
وی گفت: یکی از مهم ترین اهداف بنده در صورت پیروزی در انتخابات یازدهیمن دوره مجلس شورای اسلامی، مقابله با تیم داری دولت و وزارتخانه های مختلف در سطح حرفه ای است چرا که تمام ملت ایران در بودجه این نهادها سهیم هستند و نباید صرف افراد و گروه های خاص شود.


یادداشت دکتر پاشایی در روزنامه جام جم:
رهایی از فقر و بیکاری با انتخاب آگاهانه رخ می دهد