0
دکتر پاشایی:
نمایشگاه های کفش، تحولی در صنعت چرم و كفش ایجاد كرده است

رئیس انجمن نیرو محرکه همگن و قطعات خودروی کشور،گفت: نمایشگاههای تخصصی صنعت کفش یك تحول شگرف در صنعت چرم و كفش ایجاد كرده است.
دکترپاشائی، با اعلام مطلب فوق در دیدار مدیر نمایشگاههای دوره ای کفش تبریز با ایشان در محل دفتر ارتباطات مردمی افزود: با توجه به بررسی هایی که شده، انصافا شركت كنندگان در این نمایشگاهها به صورت فعالانه با مدل ها و طرح های مشتری پسند حضور می یابند.
وی با اشاره به اینكه، این نمایشگاهها با رشد قابل توجهی از لحاظ  تعداد شركت كنندگان به صورت غرفه دار مواجه شده است؛ تصریح كرد: این نمایشگاه به دلیل تخصصی بودن و دسترسی سریع بنکداران و فروشندگان کفش شهرهای مختلف به تولیدکنندگان كفش تبریز، امكان توسعه و پیشرفت بیشتر را دارد.
دکتر پاشائی، پیشنهاد برگزاری برنامه های جنبی نمایشگاه همچون برگزاری نشست های تخصصی، همایش معرفی توانمندیهای کفش تبریز و تجلیل از فعالان این صنعت را ارایه داده و خاطر نشان كرد: بازاریابی و یافتن بازارهای جدید در داخل و خارج از کشور، نیاز اساسی صنعت کفش بوده و توجه به ویژه به صنعت چرم و ارتقای جایگاه آن از الزامات می باشد.

پاشائی با اشاره به صنعت كفش تبریز بیان داشت: صنعت كفش تبریز به عنوان یك صنعت هنری از جایگاه ممتازی در كشور برخوردار بوده و هست که تمام تلاش بنده نیز در جهت تقویت و توسعه بیشتر این صنعت خواهد بودکه الحمدالله در سالهای اخیر وضعیت تولید به سمت مطلوب رفته است که برگزاری همایش ها و نمایشگاههای تخصصی تاثیرات خوبی در توسعه بیشتر این صنعت داشته است.
وی، در خاتمه با عنوان اینکه نمایشگاه محل ارایه توانمندیهای صنعت چرم و کفش تبریز می باشد و این نمایشگاهها در معرفی برند کفش تبریز نقش خوبی داشته است، اضافه کرد: صنعت کفش تبریز نیازمند معرفی بیشتر می باشد که این نمایشگاهها به نحو احسن به این امر توجه کرده است که نیازمند برگزاری نمایشگاههای تخصصی در کشورهای خارجی برای معرفی توانمندیهای صنعتگران تبریزی می باشد.

دکتر رضا پاشائی، فعال اقتصادی و کارآفرین کشور:
حمایت از صنعت چرم و کفش، توسعه اقتصادی کشور را موجب می شود