• وبسایت شخصی دکتر رضا پاشایی (رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور)
  • info[at]dr-pashaei.ir

انتخاب کانال

استفاده شده برای انتشار اسلایدها درشبکه برنامه تلویزیونی

استفاده شده برای انتشار اسلایدها درشبکه انتخابات مجلس شورای اسلامی

استفاده شده برای انتشار اسلایدهای انجمن نیرو محرکه و قطعات خودرو کشور